تحلیل تکنیکال سهم #کرماشا ۰۱ مرداد ۱۳۹8

1,548

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کرماشا (پتروشیمی کرمانشاه) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده