رها می شوم

231

کاری از رادیو مهرآوا... متن: استاد شمس لنگرودی، گوینده: لیلا نظری، ادیت و میکس: حسن فیضی... رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@، سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com