جفت قالیچه سه متری کرک کاشان

118
فرش بسیار ریز بافت با رنگ آمیزی خاص
pixel