سهم ناچیز زعفران در تجارت غیر نفتی ایران

16

شبکه دو- 22 مرداد 98- 20:30 | دست خالی بازار ایران از سود طلای سرخ. ادامه صادرات چمدانی زعفران، مسئولان را به فکر تدوین برنامه جامع توسعه زعفران کشور از تولید تا صادرات انداخته تا جایی که وزیر صنعت وعده داده پیشنهادات کارگشا در این حوزه را در شورای عالی صادرات پیگیری می کند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده