اوتیسم چیست ؟ تشخیص اوتیسم در چند بخش _ توانبخشی باران

249

اوتیسم چیست ؟ تشخیص اوتیسم در چند بخش _ توانبخشی باران در این فیلم کوتاه در چند بخش شما را بیشتر با نحوه تشخیص اوتیسم کودکان آشنا خواهیم کرد مرکز توانبخشی باران www.baranrehab.ir تلفن : ۵۶۸۳۰۶۸۷ _ ۵۶۸۳۴۰۲۶

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel