عکسبرداری رنگی شبکیه

169
عکسبرداری رنگی شبکیه (فوندوس فوتوگرافی) در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی درمانگاه شبانه روزی بوعلی سینا واقع در گویم
pixel