آوای جاوید (58)، آموزش آواز (23)، گوشه گشایش در ماهور

844

دستگاه:ماهور، شعر:حافظ،اثری از: آوای جاوید،آواز و سه تار:حمیدرضا فرهنگ. در این جلسه از آموزش آواز گوشه راست و یا گشایش تدریس میگردد.گوشه راست در دستگاه ماهور و دستگاه راست پنجگاه اجرا میگردد.درس ارائه شده بر اساس ردیف های استاد حسن کسایی و روایت ایشان از این گوشه می باشد و به نوعی روایت مکتب آوازی اصفهان...، ویدیوهای بیشتر با توضیحات تکمیلی در وبسایت آوای جاوید www.Avayejavid.com آموزش موسیقی ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید 03137867163،09383632193