تاثیر شیوع کرونا بر ویزاهای ایرانیان/تاثیر قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

409
صدای استرالیا – دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این پادکست در خصوص موضوعات مهم زیر صحبت می‌کند: بررسی راند فوریه زمان بررسی پرونده پناهجویان قایقی و غیرقایقی بررسی روند اعطای ویزای نخبگان اهمیت و لزوم اقامت در استرالیا به هنگام درخواست حق شهروندی و زمان بررسی آن استفاده از مدارک جعلی برای دریافت ویزا سختگیری اداره مهاجرت استرالیا در کنترل کردن مدارک تحصیلی شیوع ویروس کرونا در ایران و و تاثیرات احتمالی آن بر ویزاهای موقت و دائم قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و تاثیر آن بر ایرانیان
pixel