حمایت از مالکیت فکری تبدیل به قانون می شود

89
سلسله نشست های گفت وگوی فرهنگی با موضوع بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد. طیبه سیاوشی در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت فکری، از تدوین لایحه حمایت از مالکیت فکری خبر داد و گفت این لایحه مساله کپی رایت را به شکل گسترده تری در بر می گیرد
pixel