ابزارها و تکنیک های ضبط نامتعارف

154

بیننده متفاوت ترین و غیر معمول ترین آموزش تولید موزیک باشید در یک آموزش فوق العاده و منحصر بفرد شما با تکنیک ها و راز و رمزهای رکوردینگ یکی از معروف ترین و منحصربفردترین تولیدکنندگان دنیا آشنا خواهید http://mixwiththemasters.net/product/recording-sylvia-massy/

pixel