:: یازدهمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

72
دانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری انجمن علمی‌ اپیدمیولوژیست‌های ایران برگزار می کند: یازدهمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران با عنوان "کووید- ۱۹: اپیدمیولوژی و ابعاد پیشگیری، کنترل، بالین، درمان و چالش‌ها" در روز: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ از ساعات ۸:۳۰ الی ۱۳:۱۵ این همایش در سامانه آموزش مداوم کشور (IRCME.IR) با عنوان "ابعاد پیشگیری، کنترل و درمان کوید ۱۹" دارای ۲.۵ امتیاز آموزش مداوم و همراه با گواهی می باشد. دسترسی به این همایش به روش های زیر امکان پذیر است: 1- از طریق پلتفرم اسکای روم (skyroom) با آدرس: https://www.skyroom.online/ch/sdh1399/sdh 2- از طریق لایو اینستاگرام خبرگزاری ایسنا با آدرس:. https://instagram.com/fjdkurd?igshid=weg9mztptik6 3- از طریق لایو اینستاگرام مفدای کردستان با آدرس: https://instagram.com/mefda_muk?igshid=mjqbpcawbn0z
pixel