ایده های ناب برای بهره برداری بهینه از انرژی باد

657

شبکه خبر- 25 شهریور 97- 17:00| ایده های ناب برای بهره برداری بهینه از انرژی باد. جوانان نخبه خوزستانی با تولید توربین های بادی داخلی، ایده ها را به عمل رساندند. خوزستان به بادهای موسمی اش معروف است. بادهایی که جوانان خوزستانی راه به دام انداختنشان را فرا گرفته اند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده