آنالیز کوواریانس ANCOVA با SPSS (شماره تماس انجام تحلیل 09128186605)

153
گراف پد
گراف پد 21 دنبال‌ کننده

ویدئو کامل یک ساعت کلاس را از لینک https://astat.ir/product/ancova-analysis/ دریافت کنید. جهت تحلیل‌های کوواریانس با شماره 09128186605 تماس بگیرید. آنالیز کوواریانس ANCOVA به بررسی و حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی است.

گراف پد
گراف پد 21 دنبال کننده