واکسیناسیون تیلریوز گاوی - مرحله اول آماده سازی واکسن

1,219
رامین خواجه زاده
رامین خواجه زاده 7 دنبال‌ کننده

ویال واکسن تیلریوز گاوی در مخزن ازت مایع با دمای 196- درجه سانتیگراد نگهداری می شود.در مرحله اول ویال حاوی واکسن را از مخزن ازت خارج کرده به مدت 15 دقیقه در یک جعبه قرار می گیرد تا ازت آن کاملا تبخیر شود.