پوست گیر هویج

2,625

شستشوی هویج جهت مصرف خطوط تولید سالاد اماده پوست کنی هویج برای مصارف ابمیوه گیری ها