کدام گروه ها فردا سود سهام عدالت نمی گیرند؟

674

رییس سازمان خصوصی سازی: باقیمانده سود سهام عدالت از فردا به حساب مشمولان واریز می شود چهار گروه فردا سود سهام عدالت نمی گیرند.