مشکلات صنعت چوب در قم؛ از مالیات‌های سنگین تا خام‌فروشی

148

اشتغال بیش از 4 هزارنفری در بیش از صدها کارگاه در صنعت چوب استان قم و صادرات آن به کشورهای مختلف سبب توجهات بیش‌ازپیش به این حرفه شده است که متأسفانه این روزها این صنعت در استان قم حال‌وروز مناسبی ندارد ، مشکلات تأمین اجتماعی و اداره مالیات، عدم تأمین مناسب و صحیح مواد اولیه، خام فروشی، کمبود نقدینگی، محدودیت در بازار و بازاریابی مدرن مهم‌ترین مشکل این صنعت در استان قم به شمار می‌رود.