نخ دندان در ارتودنسی | دکتر فاضل فیروزی

59

انواع نخ دندان ارتودنسی و شیوه صحیح استفاده از آن ها را جهت رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان و جلوگیری از آسیب رسانی به براکت ها در این ویدیو ملاحظه خواهید کرد. Www.drfirouziortho.com