TDS چیست (آموزشی)

189
به کلیه املاح معدنی با بار الکتریکی مثبت (کاتیون) ومنفی (آنیون) که قابلیت حل شدن درآب را دارند TDS می گویند که واحد آن میلی گرم در لیتر یا پی پی ام می باشد. به عنوان مثال تی دی اس آب تهران در حال حاضر بین حدودا 150 الی 300 میلی گرم در لیتر در نقاط مختلف می باشد.TDS را با سختی آب نباید اشتباه گرفت ممکن است آبی دارای املاح محلول بالا باشد ولی سختی آن پایین باشد و بالعکس
radingostarsina 1 دنبال کننده
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel