صحبت های حاج قاسم سلیمانی در مورد شهید همت

973

خاطره گویی سردار حاج قاسم سلیمانی از شهید همت

شهیدنما
شهیدنما 73 دنبال کننده