فیلم کوتاه ( فرصت زندگی )

544

اثر جدید گروه فیلمسازان نوجوان (ملاثانی) کارگردان و فیلمبردار محمد امین عامری فلیحی مشاوره فیلم علی ناصری نویسنده طرح رضا باوی بازیگران رضا باوی مرتضی مشکوک تدوین محمد امین عامری فلیحی تهیه شده در گروه فیلمسازان نوجوان ملاثانی تابستان 98