روند افزایشی تقاضا برای گروه خودروسازان

61
بازار امروز با بیش از ۱۰۷۶ واحد مثبت به کار خود پایان داد.بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای اخابر، رمپنا داشتند و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای شبندر و فملی روی شاخص کل داشتند.
pixel