مرگ افسر پلیس راهنمایی و رانندگی

705
کامیون ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی که از پشت به او نزدیک میشد را له کرد،با گردش به راستی که انجام داد باعث صحنه وحشتناکی میشود که منجر به فوت افسر راننده میشود
YasMixits 103 دنبال کننده
pixel