روش انتقال اطلاعات ثبت شده از اظهارنامه مالیاتی

3,899
در این فیلم روش انتقال اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اظهارنامه توسط آقای سعید قنبری دمساز مدیر سایت حساب آموز توضیح داده می شود.در مواردی مانند نیاز به کنترل بیشتر، قطعی اینترنت و ... می توانید بدون نگرانی اطلاعات خود را منتقل و در محل دیگری اظهارنامه خود را تکمیل و ارسال کنید.
حساب آموز 86 دنبال کننده
pixel