تکنامه - فونتهای Google Fonts را به فوتوشاپ ببرید!

428

دربارهٔ گوگل فونتز پیش تر در تکنامه نوشته بودیم و این که این سرویس رایگان گوگل حتی تعدادی فونت فارسی هم در خود دارد. اما امروز می خواهیم کاری کنیم که تمام این ۸۰۹ فونت را به محیط نرم افزار فوتوشاپ خود برده و بدون این که هیچ کدام از آنها را نصب کنید، از تمام آنها استفاده کنید. با ما همراه باشید! توضیحات در: https://www.technameh.com/?p=3301