ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش شعبده بازی ـ خودکار ناپدید سپس ظاهر می شود

2,482
2,482 بازدید
اشتراک گذاری
انجمن شعبده بازان بین المللی ایران . . . دوّم فروردین ، روز شعبده بازان ایران مبارکباد https://t.me/pristomagic . . . بهروز کریمی ـ پریستو پدر شعبده بازی ایران . . . March 22 (2nd of Farvardin) the national day of magicians of Iran coincides with the birthday of Behrooz Karimi ( Pristo ),the father of magic in Iran
pixel