آبنمای موزیکال و هارمونیک احمدآباد یزد

1,383

آبنمای موزیکال و هارمونیک احمدآباد یزد آبنمای موزیکال و هارمونیک مصلی احمدآباد جزو معدودترین و شاید تنها آبنمای موزیکال نصب شده در مجموعه مصلی های کشور باشد که توسط شرکت آرین در این مجموعه بزرگ نصب و راه اندازی شده است.