نظر برخی مدیران بخش خصوصی، دولتی و استارتاپ‌ها در خصوص برنامه تهران هوشمند

66
مدیران بخش خصوصی، استارتاپ ها، کسب و کارهای نوآور و دبیر کل نظام صنفی رایانه‌ای کشور از نقش آفرینی مثبت مدیریت شهری در حوزه فناوری و برنامه تهران هوشمند می گویند.
pixel