نشست هم اندیشی چالش های مشارکت عمومی خصوصی

108
اولین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی مشارکت عمومی-خصوصی با محوریت بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مشاوران قراردادهای حقوقی اعم از دکتر مهدی‌روانشادنیا، دکتر جوادحداد، علی‌قره‌داغلی، مهندس منوچهرلطفی، مهندس علیرضاپوراسد و مهندس رضاحیدریون در دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده برگزار شد. در این دورهمی صفرتاصد چالش‌های بخش‌خصوصی و ضرورت‌های حمایت از این بخش مورد واکاوی قرار گرفت.
pixel