به می عمارت دل کن که این جهان خراب

918
هنرمندنیشابوراستاد حمیدرحمتی تعزیه خوان غزلی ازحافظ درآثارنادرشاه افشارباصدای گرم
1 سال پیش
rahmatim1 5 دنبال کننده
pixel