تخمین زمان یا Estimation در روشهای چابک مانند اسکرام

397

در این ویدیو کوتاه در مورد estimation و تخمین زمان کارها در روشهای اجایل از جمله اسکرام صحبت شده

mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده