اسکنر لیزری برای BIM

1,765

اسکنر لیزری انقلابی جدید ZEB REVO از GeoSLAM انگلستان روشی آسان برای تهیه ی مدل سه بعدی ساختمانی یا صنعتی . مدل های ازبیلت و مقدمات BIM (مدلسازی اطلاعاتی ساختمانی) ، نمایندگی ایران: www.nprco.com/gs تلفن: 02188173318