کلیپی از كارگاه آموزشی سمع قلب وریه

3,992
كارگاه آموزشی سمع قلب وریه مدرس :دكتر مجری مدت كارگاه : ٧ ساعت یادگیری یكی از سخت ترین مباحث پزشكی همراه با تمرین عملی مباحث ارایه شده در كارگاه معاینه قلب فیزیولوژی قلب معاینه قلب معاینه ورید ژوگولر معاینه نبض های محیطی سمع قلب مانور های قلبی سوفلهای قلبی برسی كامل بیماری های دریچه ای بخش تمامی صدای قلبی معاینه و سمع قلب وریه میزان رضایت مندی از كارگاه 84٪‏
pixel