معاون شهردار تهران از فعالیت های تهران هوشمند در حوزه حمل و نقل و ترافیک می گوید

11
تهران هوشمند
تهران هوشمند 9 دنبال‌ کننده

دکتر محسن پورسیداقایی، معاون شهردار تهران از فعالیت های تهران هوشمند در حوزه حمل و نقل و ترافیک می گوید.