چند جمله پرکاربرد انگلیسی

377
توی این ویدئو استاد بهرامی شما رو با چند جمله پرکاربرد انگلیسی آشنا می کنن. برای دریافت آموزش های بیشتر به سایت زبانیــا سر بزنید: https://Zabania.ir
pixel