اولین مراسم روز اردبیل توسط شهرداری اردبیل در شهیدگاه

275
اولین مراسم روز اردبیل توسط شهرداری اردبیل در محوطه شهیدگاه برگزار شد
شهرخوان 4 دنبال کننده
pixel