آزمون ناکازیما برای تعیین منحنی FLC

212
Rasoul sme.co 1 دنبال‌ کننده
WWW.SME.CO.IR در این دستگاه ، گیره بندی قطعه، تنظیم سرعت شکل دهی در حین آزمون، شکل دهی قطعه و اطلاعات برداری حین شکل دهی تماماً به صورت خودکار انجام می شود. در آزمون هایی مانند آزمون ناکازیما و ... ، این دستگاه به صورت خودکار با داده برداری، منحنی نیرو-جابجایی را به کاربر ارائه می کند و در آزمون بالج علاوه بر منحنی نیرو جابجایی منحنی تنش- کرنش را نیز ارائه می کند. مشخصات این دستگاه به شرح زیر است.
Rasoul sme.co 1 دنبال کننده
pixel