فینال مسابقات مسترالمپیای 2019 و مقام سومی هادی چوپان در این مسابقات

810
هادی چوپان موفق شد در مسابقات مسترالمپیای 2019 بعد از براندون کری و ویلیام بوناک به مقام سومی این دوره از رقابتها دست پیدا کند که در نوع خود بی نظیر بود, مقامی که شاید سالیان سال کسی از کشورمان و یا حتی آسیا نتواند به آن دست یابد..
pixel