آموزش تندخوانی - عادت های مطالعه

1,017
جلسه دوم آموزش تنخوانی من منیره دارستانی هستم و قصد دارم در این فیلم آموزشی در مورد راه ها و روش های تندخوانی با شما مخاطبین عزیز صحبت کنم. در این جلسه میخواهم درباره عادت های مطالعه مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه دهم . گروه آموزشی پژوهشی تکتو
pixel