اردوی طلایه داران فردا بهمن 92

292

اردوی تشکیلاتی تفریحی اردوگاه گهر باران ساری - 3 و 4 بهمن 92 - اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ساری - با حضور روحانی جهادی عزیز حجت الاسلام شعبانی -