تخریب برخی از خانه های ۳ روستا در شهرستان میانه

319
pixel