نقش حوزه علمیه در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

204

در گفت وگوی شبکه قرآن با مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه مطرح شد: فیلم/ نقش حوزه علمیه در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی