اسید و آب ...

574
574 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سلام : رفتار اسیدها در آب ( شیمی دوازدهم ). سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

pixel