ارکستر ملی ایران - حدیث سرفرازی- 21 مهر ماه 97

740

گروه رسانه های آوید مفتخر به همکاری با ارکستر ملی ایران در اجرای 21 مهرماه می باشد . این برنامه به تهیه کنندگی بنیاد رودکی و هاکوپیان ، توسط گروه رسانه ای آوید و بوسیله اتوماسیون تصویری multicam اجرا شده است