مصاحبه آقای دکتر ترکاشوند در خصوص صنعت پخش

228

مصاحبه آقای دکتر ترکاشوند در خصوص صنعت پخش ، تخصص مالی و... با رادیو نگاه بازار، برای مشاهده برروی لینک دانبود کلیک فرمایید