عایق صوتی حرارتی فوم پاششی پلی یورتان-خ فرشته-کوهیار

1,274

پارس بهینه ساز 7-22783326 ارائه دهنده عایقهای حرارتی و صوتی پلی یورتان به روش پاششی