تاکسی قایق در بندرانزلی

335

«حجت همتی» 30 ساله و ساکن انزلی مدت 4 سال است که قایقران یکی از رودخانه های تالاب انزلی معروف به شنبه بازار روگا است. قایق پارویی او که در انزلی به آن لوتکا گفته می شود در هر شرایط جوی همراهش است، اما روزهای شنبه بدلیل بازار هفتگی معروف به شنبه بازار از رونق بیشتری برخوردار است.