تمرین زمینی و گراند هندلینگ

904

کنترل بال و گراند هندلینگ دوست عزیزم آقا مهرداد اسکندری در سایت 250 شهر صدرا در تاریخ 18 شهریور 1395 --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771