جاری شدن زاینده رود

73
شبکه یک - 17 تیر 98- 14:00| جاری شدن مجدد زاینده رود جان تازه ای به زمین های کشاورزی اصفهان داده است. بارش های خوب امسال و جاری شدن زایند رود بعداز چندسال خشکسالی محصولات تابستانی کشاورزان اصفهانی را رونق بخشیده است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel