صادرات کنسانتره میوه

88

صادرات کنسانتره میوه یکی از حوزه های ارزآور برای کشور ایران است. ما بهترین کیفیت محصولات کنسانتره میوه را برای مشتریان عرضه می کنیم. کنسانتره سیب، کنسانتره انار، کنسانتره زرشک، کنسانتره آلبالو، کنسانتره پرتقال، کنسانتره خرما و ... در بسته بندی اسپتیک بشکه ای صادر می شوند.